Langkah Mencetak Slip di Student Portal

LANGKAH PENERANGAN
1 Log masuk Student Portal :: www.uic.edu.my > Student Portal
2 Klik menu “Examination” < “Entry Slip”
3 Pilih Tajuk Ujian
4 Cetak Slip – Siswa/I boleh terus menggunakan slip yang telah dicetak bagi menduduki Ujian/dsb.
5 Jika Siswa/i gagal untuk mencetak slip, siswa/I perlu berjumpa dengan pegawai di Pejabat Bendahari.

Nota:

  • Slip mestilah dicetak menggunakan kertas bersaiz A4 dan berwarna PUTIH sahaja.
  • Tarikh untuk mencetak slip akan dimaklumkan dari masa ke semasa melalui Memo.
  • Pelajar perlu berjumpa semula dengan pegawai di Pejabat Bendahari Kolej Antarabangsa Unifield selepas membuat bayaran untuk pengesahan.

 

Bahagian Bendahari
Kolej Antarabangsa Unifield