ORGANISASI

Bahagian Bendahari Kolej Antarabangsa Unifield digerakkan oleh 4 unit didalamnya iaitu;

 1. Unit Akaun (pelbagai)
 2. Unit Akaun Asrama
 3. Unit Tajaan & Pinjaman
 4. Unit Kawalan Kredit

Setiap satunya mempunyai fungsi serta peranan masing-masing iaitu;

Unit Akaun (pelbagai)

 • Bertanggungjawab merekod dan mengemaskini transaksi dari pelbagai pihak contohnya, bayaran kepada pembekal serta kakitangan.
 • Menyediakan laporan harian, memfailkan dokumen serta menyediakan keperluan Audit Tahunan syarikat.

Unit Akaun Asrama

 • Berperanan sebagai pentadbir akaun bayaran asrama pelajar yang menginap di Asrama Kolej Antarabangsa Unifield.
 • Mengemaskini segala transaksi bayaran yuran penginapan dari pelajar.
 • Memberi nasihat kewangan pelajar.

Unit Tajaan & Pinjaman

 • Menguruskan hal ehwal penajaan pelajar Kolej Antarabangsa Unifield.
 • Memberi maklumat berkaitan penajaan pelajaran kepada pelajar.
 • Membantu mengurangkan masalah kewangan pelajar.
 • Menjalin hubungan baik dengan badan-badan penaja.

Unit Kawalan Kredit

 • Berfungsi sebagai pemberi nasihat kewangan pelajar.
 • Mengemaskini segala transaksi bayaran yuran pengajian dari pelajar.
 • Serta memastikan pelajar diberi maklumat jelas tentang yuran pengajian sepanjang tempoh pengajian mereka di Kolej Antarabangsa Unifield.