PENGENALAN

VISI

Memaksimakan pendapatan organisasi melalui sumber kewangan dan bukan kewangan dengan efektif dan efisyen.

MISI

Memberikan perkhidmatan kewangan dan memastikan pengurusan yang berkualiti dilaksanakan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi menjamin kedudukan kewangan organisasi kukuh dan terkawal.

OBJEKTIF

1 )  Menjana pendapatan dan menyediakan sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai pengurusan dan pembangunan organisasi.

2)   Memastikan sumber kewangan dibelanjakan mengikut had yang diluluskan oleh Pihak Pengurusan Tertinggi Kolej Antarabangsa Unifield serta mengikut akta, dasar  dan peraturan kewangan yang telah ditetapkan.

3)   Memperakaunkan semua transaksi kewangan sepertimana yang diperuntukkan oleh akta, dasar dan peraturan kewangan organisasi.